Gratis proefles

Privacy policy

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

In het gebruik van de website www.bootcampoosterbeek.nl kan gevraagd worden om persoonsgegevens in te vullen. Dat gebeurt bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Wij kunnen ons voorstellen dat je daar als bezoeker moeite mee kunt hebben. We leggen daarom graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe wij hiermee omgaan.

Bootcamp Oosterbeek houdt algemene bezoekgegevens bij van de website bootcampoosterbeek.nl, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen.

Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe wij hiermee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Bescherming persoonsgegevens

Bootcamp Oosterbeek gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens, zo verkopen of geven we jouw gegevens niet aan anderen.

Bootcamp Oosterbeek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze organisatie in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ledenbestand

Toegang tot het ledenbestand  en de ledenadministratie heeft alleen de directie van de organisatie. De gegevens uit de ledenadministratie worden altijd bewaard, omdat deze gekoppeld is aan de administratie van Bootcamp Oosterbeek. Overheidswege moet deze 7 jaren bewaard blijven.

Contactformulier website

Gegevens die ingevuld worden op het contactformulier op de site worden 3 maanden bewaard. Daarna worden deze gegevens automatisch verwijderd. Mogelijk e-mailcontact naar aanleiding van de inhoud van het contactformulier wordt 6 maanden bewaard. Alleen de betrokken personen en de directie kan kennis nemen van de inhoud van deze e-mails.

(Life) coaches, instructeurs en derden hebben geen toegang tot informatie met betrekking tot de ledenadministratie wanneer de inhoud van de e-mailwisseling of het contact anderzijds hun niet persoonlijk betreft.

Wijzigingen Privacy statement

Bootcamp Oosterbeek heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacybeleid van Bootcamp Oosterbeek.

Vragen over je privacy?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@bootcampoosterbeek.nl