Gratis proefles

Disclaimer

Door onze website te bezoeken en de gewenste informatie hier aangeboden te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de disclaimer.

De informatie vermeld op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Hoewel wij, als Bootcamp Oosterbeek, bijzonder veel aandacht besteden en zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bootcamp Oosterbeek garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Uiteraard doen wij er alles aan dit te voorkomen. Bootcamp Oosterbeek wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten Op onze website van Bootcamp Oosterbeek staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Uiteraard waken wij uit betrokkenheid zorgvuldig over de inhoud en gedragingen van partners. 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Bootcamp Oosterbeek. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, te kopiëren, te downloaden of op enige manier openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Bootcamp Oosterbeek. Het is wel toegestaan informatie op onze website af te drukken en/of te downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via onze website aangeboden informatie, met inbegrip van onze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op onze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem.

Disclaimer Bootcamp Oosterbeek 2023